Dobra polisa,  Ubezpieczenie utraty dochodu

Szczegółowa charakterystyka ubezpieczenia od utraty dochodu

Utrata pracy to dla większości osób ogromny cios, ponieważ odbija się negatywnie na sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Na szczęście istnieje możliwość wykupienia specjalnej polisy od utraty dochodu. Jej koszt jest stosunkowo niewielki – wynosi od 20 zł do maksymalnie 50 zł miesięcznie. Jest to rozwiązanie opłacalne zwłaszcza przy posiadaniu wieloletniego kredytu hipotecznego.

Co obejmuje świadczenie i jakie przynosi korzyści?

Ubezpieczenie utraty dochodu stanowi istotną ochronę w razie nagłego przerwania płynności finansowej (https://ochronadochodu.pl/). Obowiązuje przede wszystkim wtedy, gdy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy przez właściciela danego przedsiębiorstwa, formalnej upadłości firmy, ewentualnie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę poprzez jej wyrejestrowanie z ewidencji. W grę wchodzi jeszcze zaawansowana choroba i poważny wypadek komunikacyjny nie pozwalający na kontunuowanie wykonywania zawodu. Pieniądze nie zostaną natomiast wypłacone w przypadku rozwiązania umowy o dzieło bądź zlecenie, samodzielnego zwolnienia się z pracy, odejścia za porozumieniem stron, wygaśnięcia tymczasowej umowy kontraktowej oraz utraty zajęcia w wyniku wojny, zamieszek czy strajków ulicznych. Dodajmy, że finalna wysokość ubezpieczenia zależy w ogromnej mierze od sumy zapisanej w polisie. Uzyskane środki pokrywają najważniejsze bieżące potrzeby (wydatki na jedzenie, opiekę nad dziećmi, comiesięczne rachunki, raty kredytowe itp.), gwarantując tym samym komfort psychiczny.

Wykaz niezbędnych dokumentów


Warto podkreślić, że ubezpieczenie utraty dochodu może zostać przez nas zawarte zarówno w ramach dodatkowej umowy (np. jako bonus do standardowej polisy na życie), jak i w formie indywidualnego produktu. Bardzo często decydują się na nie choćby prawnicy, lekarze, pielęgniarki, psychologowie, nauczyciele, zarządcy nieruchomości, księgowi oraz rzeczoznawcy majątkowi. Kwota wynosi od 1000 zł do nawet 6000 zł miesięcznie i jest regulowana przez okrągły rok. Podstawowy warunek to oczywiście jak najszybsze poinformowanie ubezpieczyciela o fakcie utraty zatrudnienia (osobiście, przez telefon lub w wiadomości e-mail). Należy też pamiętać o złożeniu szeregu stosownych dokumentów. Zaliczamy do nich:

  • kopię dowodu tożsamości
  • pisemne zaświadczenie o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej
  • dowód otrzymania zasiłku (jeśli okres jego pobierania się zakończył, to wymagane jest potwierdzenie bycia bez pracy)
  • dokument potwierdzający ostateczne rozwiązanie umowy z pracodawcą
  • wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy jednostek prowadzących firmę).