Dobra polisa,  Ubezpieczenie najmu mieszkania

Czy właściciel mieszkania przeznaczonego na wynajem powinien je ubezpieczyć?

W naszym kraju żyje bardzo wiele osób, które wynajmują mieszkania prywatnym lokatorom. Jest to bowiem gwarancja stałego zysku – znacznie wyższego aniżeli jakakolwiek lokata bankowa. W takiej sytuacji zaleca się zawsze wykupienie specjalnej polisy gwarantującej pokrycie strat wyrządzonych bezpośrednio przez osoby wynajmujące nieruchomość, ewentualnie zdarzenia losowe.

Komfort psychiczny i finansowy to ogromna korzyść

Ubezpieczenie najmu mieszkania skutecznie chroni jego właściciela przed utratą osobistych środków pieniężnych. Standardowa, czyli podstawowa polisa uwzględnia przede wszystkim takie zdarzenia, jak dewastacja mienia (mebli, sprzętów RTV, drzwi wejściowych, elementów szklanych, ścian itp.), wandalizm, zaistnienie pożaru, wybuch gazu, zalanie pomieszczeń, nagłe przepięcie instalacji elektrycznej, wjechanie w elewację dowolnego pojazdu czy silne uderzenie pioruna. Potencjalnych ryzyk jest oczywiście dużo więcej, a ich wykaz znajduje się w dokumencie OWU (Ogólne warunki ubezpieczenia). Rozsądne rozwiązanie to z pewnością rozszerzenie pakietu o następujące elementy:

  • dosyć rzadkie kataklizmy naturalne (powódź, trzęsienie ziemi, trąba powietrzna, lawina śnieżna)
  • szkody powstałe z winy właściciela (na mieniu bądź zdrowiu postronnych osób)
  • Home Assistance – szybki dostęp do profesjonalnych usług hydraulicznych, elektrycznych czy szklarskich w razie poważnej awarii w lokalu (co przekłada się na oszczędność czasu i nerwów).

Dodajmy, że na zgłoszenie każdej szkody jest wyznaczony termin 3-7 dni od chwili jej zaistnienia. Można to zrobić zarówno w placówce danego zakładu ubezpieczeniowego, jak i poprzez wykonanie telefonu, a także wysłanie wiadomości e-mail, formularza zamieszczonego na stronie internetowej albo SMS-a. Wypłata pieniędzy następuje w ciągu miesiąca – przy założeniu, że zdarzenie ma charakter bezsporny. Jeśli decyzja okaże się odmowna, istnieje opcja odwołania się i dochodzenia swoich praw przed cywilną instytucją sądową.

Najważniejsze wyłączenia

Wykupując ubezpieczenie najmu mieszkania, należy mieć świadomość, że polisa nie zawsze zadziała prawidłowo. Chodzi tutaj w szczególności o sytuacje wynikające z rażącego niedbalstwa właściciela, celowego działania zmierzającego do wyłudzenia środków, braku regularnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych, złej eksploatacji urządzeń czy instalacji, aktów terrorystycznych, wojny oraz gromadzenia w lokalu materiałów wybuchowych bądź pirotechnicznych. Co ciekawe, najemca również ma możliwość załatwienia sobie ubezpieczenia, choć nie jest to powszechna praktyka.