Ubezpieczenia radców prawnych,  Ubezpieczenie radcy prawnego

Czy warto posiadać ubezpieczenie radcy prawnego? Przed czym chroni polisa?

Radca prawny to osoba, która w swojej codziennej pracy udziela porad z zakresu najróżniejszych zagadnień prawnych, ale może także doradzać w kwestiach biznesowych (https://ubezpieczenia-pegaz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-radcy-prawnego-to-wazny-szczegol-przy-dzialaniach-na-rzecz-klientow/). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa osoby, które wykonują pracę radcy prawnego, są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przed czym chroni ubezpieczenie radcy prawnego? Dlaczego warto je posiadać? Ilu radców prawnych działa obecnie na terenie Polski? Odpowiedzi na każde z tych pytań znajdziesz w dalszej części tekstu!

Czy ubezpieczenie radcy prawnego jest obowiązkowe? Kto może uniknąć zakupu polisy?

Jak wspominaliśmy we wstępie, ubezpieczenie radcy prawnego jest obowiązkowe. Ta kwestia została uregulowana poprzez ustawę z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych. Zgodnie z przepisami obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega każdy, kto aktywnie wykonuje zawód radcy prawnego. Odstępstwem od tej zasady są osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, ale nie są aktywne zawodowo. Ustawa jasno wskazuje, że w takim wypadku posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowe. Jest to o tyle logiczne, że osoba, która nie działa aktywnie w zawodzie, nie jest w stanie doprowadzić do powstania strat ze strony klienta. Co ważne, radca prawny może dodatkowo poszerzyć obowiązkową polisę ubezpieczeniową, decydując się na lepszą ochronę własnej kancelarii prawnej. Wówczas w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, czy nieścisłości, uregulowaniem kwestii formalnych i finansowych zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie radcy prawnego?

Ubezpieczenie radcy prawnego ma za zadanie pokryć koszty wszelkich strat wynikających z błędnych decyzji podejmowanych w czasie pracy. Co to właściwie oznacza? W praktyce w sytuacji, gdy radca prawny wprowadzi swojego klienta w błąd, wskutek czego druga strona będzie stratna finansowo, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci klientowi określoną sumę pieniędzy. Przykładem może być sytuacja, w której na skutek porady otrzymanej od radcy klient dokona transakcji na określoną kwotę. Jeżeli okaże się, że w momencie udzielania porady owy radca prawny działał na niekorzyść klient, to wówczas taka osoba może ubiegać się o pełne odszkodowanie za poniesione koszty i odnotowaną stratę finansową.

Dlaczego warto posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC radcy prawnego?


Wiemy już, że każdy radca prawny jest prawnie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. Warto jednak wspomnieć także o zaletach, jakie niesie za sobą takie rozwiązanie. Przede wszystkim polisa ubezpieczeniowa to duże ułatwienie zarówno dla radcy, jak i dla klienta. Wynika to z faktu, że w razie, gdy okaże się, że radca prawny działał na szkodę klienta, zostanie mi wypłacone odpowiednie odszkodowanie finansowe. W ten sposób klientów sprawnie otrzyma zwrot poniesionych kosztów. Z kolei radca prawny nie musi wypłacać odszkodowania na rzecz klienta z własnej kieszeni. Wszystkim zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe, co z kolei zmniejsza ilość formalności. Przez wzgląd na obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego klienci mogą także znacznie chętniej korzystać z porad osób wykonujących ten zawód. W końcu w razie, gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy, czy szkody finansowe, straty zostaną pokryte poprzez pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Na koniec w ramach ciekawostki warto również wspomnieć, że w całej Polsce działa obecnie ponad 57 tysięcy radców prawnych. Statystyki obejmują jednak wszystkie osoby, które posiadają stosowne uprawnienia zezwalające na wykonywanie tego zawodu. Oznacza to, że w tej liczbie znajdują się zarówno radcowie, którzy aktywnie pełnią swoje obowiązki, jak i osoby, które od lat pozostają nieaktywne zawodowo.