Ubezpieczenie radcy prawnego

Jak działa OC radcy prawnego?

Działania pewnych grup zawodowych, takich jak lekarze czy prawnicy, wiążą się z ryzykiem różnego rodzaju roszczeń kierowanych od klientów czy też pacjentów. Tak ważną kwestią jest więc odpowiednie zabezpieczenie się przed takimi działaniami. Dzisiaj świadomość klientów jest znacznie większa, mają oni więc pełne prawo do domagania się odszkodowania w przypadku popełniania błędów przez specjalistów. Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego ubezpieczenie radcy prawnego ze strony iexpert.pl powinno zapewniać pełne bezpieczeństwo wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Pozwala to na zachowanie swobody i bezpieczeństwa pracy. Zawody adwokata czy radcy prawnego wymagają pracy pod stałą presją, zawarcie adekwatnej umowy ubezpieczenia powinno więc stanowić priorytet przed rozpoczęciem pracy.

Co można zyskać?

Działania pewnych grup zawodowych, takich jak lekarze czy prawnicy, wiążą się z ryzykiem różnego rodzaju roszczeń kierowanych od klientów czy też pacjentów

Ubezpieczenie radcy prawnego wynika z obowiązku, jaki jest nałożony na ten zawód w związku z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. To, o czym szczególnie należy pamiętać to fakt, że taką polisę trzeba wykupić nie później niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania zawodu, tak by wszystkie działania zawodowe odbywały się zgodnie z literą prawa. Dzięki takiej polisie zyskuje się przede wszystkim pewność, że w razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody, wynikającej z zaniechania lub też nieprawidłowego działania, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie osobom, które przejawiają takie roszczenia. Jeśli chodzi o o minimalną sumę gwarancyjną, to wynosi ona obecnie 50 tys. euro dla pojedynczego zdarzenia. Dlaczego warto jest zadbać o ubezpieczenie radcy prawnego? Głównie dlatego, by spełnić ustawowy obowiązek. Poza tym, radca prawny zwiększa tym samym swoją wiarygodność wobec klientów, a także partnerów biznesowych. Zapewnia sobie większa swobodę i komfort wykonywanych obowiązków i zmniejsza ryzyko prowadzenia swojej działalności zawodowej.

Czy obowiązkowe OC jest wystarczające?

Ubezpieczenie radcy prawnego wynika z obowiązku, jaki jest nałożony na ten zawód w związku z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych

Mimo szerokiego zakresu ochrony, należy wziąć pod uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego nie zawsze będzie wystarczające. Obowiązkowe OC dotyczy bowiem jedynie osób fizycznych, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze oraz pracowników, którzy są zatrudnieni na etacie. Wiele podmiotów świadczy jednak usługi w ramach spółek osobowych lub też cywilnych, a one nie są objęte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia. W tym przypadku konieczne jest osobne zawarcie polisy przez spółkę, tak by klient kierował swoje roszczenie do kancelarii, z którą podpisał umowę, a nie do konkretnego adwokata czy radcy prawnego.