Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca

Ubezpieczenie dla cudzoziemców

Każdego roku do Polski przybywa dużo cudzoziemców. Nie zawsze są to obywatele państw Unii Europejskiej. W przypadku gdy cudzoziemiec pochodzi z państwa niebędącego w strefie Schengen, powinien on zadbać o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Do kogo skierowane jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Często zdarza się, że osoby przebywające na terenie Polski nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W takiej sytuacji niezbędne jest wykupienie odpowiedniej polisy. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca umożliwia otrzymanie podstawowej pomocy medycznej bezpłatnie.

Każdego roku do Polski przybywa dużo cudzoziemców

Ubiegając się o ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcy muszą posiadać dokumenty, które uprawniają ich do przebywania na terenie Polski. Wiza pracownicza czy zezwolenie na osiedlenie na terenie Polski to dokumenty niezbędne do ubiegania się o ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca. Bez posiadania dokumentów uprawniających do przebywania na terytorium Polski, cudzoziemcy mogą zostać odesłani do kraju pochodzenia. Dodatkowo, osoby nieposiadające żadnego ubezpieczenie lub niebędące w stanie pokryć ewentualnych kosztów leczenia, również mogą zostać niewpuszczone na terytorium Polski.

Co daje ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca umożliwia otrzymanie niezbędnej pomocy lekarskiej. Co więcej, ubezpieczenie takie pokrywa koszty niezbędnych badań diagnostycznych. Wykonanie specjalistycznych badań bez ubezpieczenia wiąże się z ogromnymi kosztami, na które nie każdy może sobie pozwolić.

Posiadając ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca osoba ubezpieczona może liczyć na pokrycie kosztu pobytu w szpitalu czy też transportu medycznego do placówki oraz między placówkami. Dobre ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca pokrywa również niezbędną pomoc stomatologiczną w nagłych przypadkach. Dlatego decydując się na zakup takiego ubezpieczenia, warto sprawdzić dostępne na rynku oferty oraz ich zakres.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca umożliwia otrzymanie niezbędnej pomocy lekarskiej

W przypadku zgonu ubezpieczenie zdrowotne pokrywa również koszt transportu zwłok do kraju zamieszkania. Często zdarza się, że rodziny nie mogą sobie pozwolić na pokrycie kosztów transportu zwłok. Dzięki odpowiednio dobranej polisie możliwe jest przetransportowanie ciała w ramach ubezpieczenia.

Cudzoziemcy przebywający na terenie Polski mają obowiązek posiadania odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty jakiejkolwiek pomocy medycznej bez ubezpieczenia wiązać się będą ogromnymi kosztami, na które nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego najbezpieczniejszym sposobem na zapewnienie sobie ewentualnej pomocy medycznej jest zakup ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca.