Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca?

Na każdym etapie życia mogą zdarzać się nieprzewidziane sytuacje, w tym choroby czy urazy. W takim wypadku konieczne jest wykupienie polisy, która chroni ubezpieczonego przed niekorzystnymi następstwami tego typu zdarzeń. Firmy ubezpieczeniowe oferują liczne produkty, które zróżnicowane są pod względem zakresu ochrony czy ceny. Mogą to być polisy na życie czy samochód. Poza tym dostępne jest ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca.

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca – co to za produkt?

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca (o którym więcej tutaj: https://polisaobcokrajowca.pl/) to polisa, która skierowana jest to osób niebędących obywatelami państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Obywatele ci nie mogą zatem skorzystać z typowego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, które oferowane jest na terytorium Polski. Tego typu dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne umożliwia:

  • pokrycie kosztów związanych z leczeniem,
  • zwrot kosztów związanych z opieką medyczną.

Tego typu wypłaty mogą być dokonywane w związku z wystąpieniem nagłego zachorowania lub też wystąpienia nieszczęśliwego wypadku zarówno na terytorium Polski, jak również na obszarze całej Strefy Schengen.

Na każdym etapie życia mogą zdarzać się nieprzewidziane sytuacje, w tym choroby czy urazy

Do kogo skierowana jest tego typu oferta?

Tego rodzaju polisa jest skierowana do cudzoziemców, którzy planują przebywanie na terytorium Polski przez okres od 3 do maksymalnie 36 miesięcy. W tym przypadku osoby te zwykle ubiegają się o pobyt czasowy, wizę długookresową lub zezwolenie na stałe zamieszkanie.

Jakie koszty pokrywa tego typu ubezpieczenie?

Ubezpieczenie pokrywa koszty:

  • koniecznych do wykonywania badań – w tym przypadku mogą to być na przykład badania krwi, które umożliwiają prawidłowe diagnozowanie pacjentów, jak również bardziej zaawansowane techniki diagnostyczne.
  • koniecznej do udzielenia pomocy lekarskiej – tego typu pomoc jest szczególnie istotna w przypadku pojawienia się nowych dolegliwości lub zaostrzenia się choroby przewlekłej.
  • kosztów pobytu w placówkach ochrony zdrowia, w tym na przykład w szpitalach przez cały wskazany przez lekarzy okres.
  • leków przepisywanych przez lekarzy na receptę
  • leczenia stomatologicznego – tego typu leczenie obejmuje jedynie nagłe przypadki, które przebiegają z silnym bólem.
  • transportu pacjenta.

Tego typu transport może obejmować przewożenie pacjentów zarówno do podmiotów leczniczych, jak i pomiędzy poszczególnymi placówkami medycznymi. Poza tym, transport może obejmować przewożenie pacjentów do miejsc ich stałego zamieszkania, czyli tak zwane reparacje, a także transport zwłok do miejsca stałego zamieszkania.