OC pośrednika

Czym jest i kto powinien posiadać ubezpieczenie OC pośrednika?

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność jako pośrednik nieruchomości, koniecznie pamiętać musisz o tym, że niezbędne będzie Ci odpowiednie ubezpieczenie. Obowiązkowe OC pośrednika stanowić będzie kompleksowe zabezpieczenie na wypadek popełnienia przez Ciebie błędów, które mogłyby zaszkodzić interesom Twojego klienta.

Dlaczego pośrednik nieruchomości musi mieć wykupioną polisę OC?

Istnieje wiele powodów, dla których OC pośrednika jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Wbrew pozorom nie jest to po prostu irytujący wymóg prawny. Polisa taka zapewnia bowiem pośrednikowi ochronę przy na wypadek nieprawidłowego działania, a także zdarzenia losowego, które wydarzyć się może podczas wykonywania zawodu. Warto w tym momencie wspomnieć, że polisa taka wymagana jest od osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także właścicieli firm, które zatrudniają większy zespół agentów. W tym drugim przypadku jednakże OC pośrednika nie jest wymagane od samych pracowników – w zupełności wystarczy ubezpieczenie, które posiada właściciel danego biura nieruchomości.

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność jako pośrednik nieruchomości, koniecznie pamiętać musisz o tym, że niezbędne będzie Ci odpowiednie ubezpieczenie

Przypomnieć należy, że z brakiem takiego ubezpieczenia wiązać się mogą naprawdę bardzo wysokie kary. Zgodnie bowiem z aktualnymi przepisami pośrednik nieruchomości, który świadczy swoje usługi bez takiej polisy liczyć się musi z karą wynoszącą od 8 do 20 tysięcy złotych, nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Handlowy w drodze decyzji administracyjnej. Ubezpieczenie OC pośrednika należy wykupić nie później, niż na jeden dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Co obejmuje polisa OC pośrednika nieruchomości?

W zamian za wykupienie polisy ubezpieczeniowej pośrednik może liczyć na kompleksowe wsparcie w przypadku wielu różnych sytuacji. W ramach pakietów ubezpieczeniowych agencje ubezpieczeń proponują między innymi zabezpieczenie na wypadek:

  • szkód powstałych w wyniku błędnych opracowań i ekspertyz danej nieruchomości
  • szkód powstałych w wyniku świadczenia usług home staging
  • zniszczenia lub uszkodzenia dokumentacji
  • błędów w działaniach podwykonawców
  • szkód powstałych w wyniku prowadzenia doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność jako pośrednik nieruchomości, koniecznie pamiętać musisz o tym, że niezbędne będzie Ci odpowiednie ubezpieczenie

Chcąc przyciągnąć jak największe ilości klientów, zakłady ubezpieczeniowe często oferują dodatkowe korzyści w związku z wykupieniem pakietu ubezpieczenia oc pośrednika nieruchomości. Zdarza się także, że tego rodzaju ubezpieczenia proponowane są w korzystniejszych cenach, razem z innego rodzaju polisami.

Czego nie obejmie polisa OC pośrednika nieruchomości?

Oczywiście, tak, jak w przypadku każdego innego rodzaju ubezpieczenia, również i polisa OC pośrednika nieruchomości nie zostanie wypłacona w każdym przypadku, nawet pomimo opłaconej składki. Ubezpieczyciele zastrzegają sobie bowiem prawo do odmowy wypłaty pieniędzy między innymi wtedy, gdy;

  • strata obejmuje uszkodzenie, lub zagubienie rzeczy należącej do członków najbliższej rodziny ubezpieczonego (małżonka, rodzeństwa, osoby spowinowaconej lub przysposobionej itd). 
  • szkoda dotyczy osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z osoba ubezpieczoną
  • kar umownych wynikających z tytułu umowy o pełnomocnictwo
  • szkód powstałych w wyniku rozruchów, zamieszek oraz aktów terrorystycznych.

Wyjątki te należy mieć na uwadze, aby uniknąć w przyszłości ciężkiego rozczarowania i nieprzyjemnych sytuacji. Pamiętać także warto, że każdy ubezpieczyciel nieco inaczej definiuje wyjątki od ubezpieczenia i ma prawo do przygotowania indywidualnych zapisów w tym zakresie. Przed wykupieniem polisy OC pośrednika warto więc dokładnie zapoznać się z OWU ubezpieczenia.