Ubezpieczenia lekarzy

Ubezpieczenia dla lekarzy od podstaw

Przedstawiciele wielu zawodów odpowiadają podczas wykonywania obowiązków służbowych za życie i zdrowie innych ludzi. Jednak to zawody medyczne są obarczone ryzykiem w największym stopniu. Podczas wykonywania obowiązków służbowych lekarz może nieumyślnie przyczynić się do spowodowania śmierci innych osób. Niekorzystny splot okoliczności może doprowadzić do przykrych konsekwencji nawet podczas wizyty u stomatologa. Odpowiedzialność zawodów medycznych ma również charakter finansowy. Dlatego też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy jest obowiązkowe. Kto musi opłacać składkę OC? Jakie są zasady takiego ubezpieczenia? O tym w poniższym tekście.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenia lekarzy (o których więcej tutaj: https://iexpert.pl/lekarz/) zapewniają przerzucenie odpowiedzialności finansowej za popełniane błędy na towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie OC lekarzy nie jest jednak obowiązkowe dla wszystkich. Posiadanie ubezpieczenia jest wymagane tylko w przypadku prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej. Praktyka lekarska powinna być świadczona w miejscu wezwania lub też w podmiocie leczniczym na podstawie stosownej umowy. Ubezpieczenie OC medyków jest wymagane również w przypadku prowadzenia działalności medycznej w formie grupowej praktyki lekarskiej, spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej. Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem praktyki lekarskiej.

Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia medyków to 75000 euro dla jednego zdarzenia i 350000 euro dla wszystkich zdarzeń

Jakie są zasady ubezpieczenia?

Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia medyków to 75000 euro dla jednego zdarzenia i 350000 euro dla wszystkich zdarzeń. Ubezpieczyciele dają możliwość wykupienia dodatkowych pakietów rozszerzających zakres ochrony. W dodatkowych pakietach można znaleźć ubezpieczenie od przypadkowego zarażenia wirusami wynikającego z ekspozycji zawodowej ubezpieczonego. Dodatkowe pakiety zapewniają również ochronę za szkody powstałe w wyniku udzielania pierwszej pomocy lub nieudanej operacji plastycznej. Ubezpieczenie medyczne dostępne jest również nieobowiązkowo dla wszystkich medyków, którzy nie spełniają kryteriów obowiązkowego ubezpieczenia. Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia? Oferta ubezpieczenia dla lekarzy dostępna jest we wszystkich największych towarzystwach ubezpieczeniowych. Szczegółowe informacje na temat warunków ubezpieczenia i sposobu opłacania składki można znaleźć na stronach internetowych ubezpieczycieli.

Podsumowując, obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy zapewnia większy spokój medykom i ich pacjentom. Zalety posiadania ubezpieczenia można docenić w sytuacjach niekorzystnego zbiegu okoliczności.