OC lekarza,  Ubezpieczenie OC lekarzy

Czym jest ubezpieczenie OC lekarzy?

Ubezpieczenie OC lekarzy ze strony iexpert.pl jest obowiązkowe od 2010 roku i obejmuje również stomatologów. Wcześniej ubezpieczenie było dobrowolne, a lekarze sami mogli zdecydować czy chcą z niego korzystać lub nie. Z racji na ogromną odpowiedzialność spoczywającą na barkach lekarzy polskie ministerstwo zdrowia zdecydowało o konieczności ubezpieczenia OC. Zapewnia ono zarówno spokój w tej materii, jak i świadomość stabilizacji finansowej bez względu na sytuacje, które mogą wydarzyć się w przyszłości.

Czy jest i na czym polega ubezpieczenie OC lekarzy?

Ubezpieczenie OC to podstawowy rodzaj ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy związane z wykonywaniem zawodu medycznego. W sytuacjach, gdzie pacjent zostaje w jakikolwiek sposób poszkodowany z winy lekarza, odszkodowanie pokrywa koszty związane z niezbędnym leczeniem, rehabilitacją lub zapewnieniem dobrej jakości życia i funkcjonowania (w przypadku, gdy dochodzi do niezdolności do wykonywania pracy zawodowej). Ubezpieczalnie często proponują dodatkowe ubezpieczenie, które zapewnia brak odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobie bądź jej mieniu w związku z własną działalnością gospodarczą, która prowadzi lekarz specjalista. Obowiązek ubezpieczenie OC dotyczy zarówno lekarzy prowadzących prywatne praktyki, jak i tych pracujących na kontraktach NFZ. Dzięki temu pacjenci, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewłaściwych decyzji lekarza lub jego błędów w sztuce medycznej mogą liczyć na znacznie wyższe odszkodowania, bo pokrywane są z funduszu, które wchodzi w skład opłacanego ubezpieczenia. Warto pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia OC należy spełnić najpóźniej w dzień przed rozpoczęciem działań medycznych. Firmy ubezpieczeniowe oferują również wszelakie rozszerzenia wykupowanego ubezpieczenia, które obejmują np. szkody powstałe na skutek operacji z zakresu plastyki lub szeroko pojętych  zabiegów medycyny estetycznej. Prowadząc działalność można zdecydować się na pakiet, który chroni nie tylko nas, ale również naszych pracowników. 

Ubezpieczenie OC to podstawowy rodzaj ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy związane z wykonywaniem zawodu medycznego

Niezdolność pacjentów do pracy w wyniku błędu w sztuce lekarskiej obejmują takie sytuacje jak:

Ubezpieczenie OC dla lekarzy – składki

Lekarze oraz stomatolodzy zobowiązani są do płacenia składek w ramach ubezpieczenia OC na własną rękę. Na ich wysokość składa się kilka czynników m.in.:

  • kwota ubezpieczenia
  • specjalizacja danego lekarza
  • wachlarz ochrony, jaką oferuje ubezpieczenie
  • fakt, czy dany specjalista korzystał do tej pory z ubezpieczenia.


Koszty ubezpieczenie potrafią się diametralnie różnić. Zwykle wynosi ono od kilkuset do tysiąca złotych w skali rocznej. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają oferty w mniej lub bardziej przystępnych cenach. Często oferują również ubezpieczenia dodatkowe – jeśli zdecydujemy się na nie, finalny koszt ubezpieczenia często obejmuje niższą kwotę niż w wypadku jedynie pakietu podstawowego. Często jest to dużo bardziej korzystne dla lekarzy, ponieważ w ten sposób specjaliści zapewniają sobie pewną i kompletną ochronę. Przy podpisywaniu umowy warto pamiętać, by sprawdzić czy wypłata odszkodowania nie zaniża kompletnej sumy ubezpieczenia. Zawsze warto zdecydować się na ewentualną dopłatę i mieć pewność, że ubezpieczenie nie będzie z biegiem czasu malało lub jeśli wykorzystamy je szybciej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC lekarzy?

  • poniesienia wysokości kar umownych 
  • szkód, które powstały na skutek np. prowadzonych działań wojennych lub zamieszek
  • szkody obejmujące utratę, dewastację lub zniszczenie rzeczy materialnych.