Ubezpieczenie rowerzysty

Co obejmuje ubezpieczenie rowerzysty i roweru?

Powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych zarówno w miastach, jaki i na obszarach o małej liczbie mieszkańców. Wiele osób chętnie spędza wolny czas, jeżdżąc na rowerze po najbliższej okolicy lub wybierając się na wielokilometrowe rajdy. Jednak trzeba pamiętać, że nie zawsze takie wyprawy mają szczęśliwe zakończenie. W razie wypadku bardzo pomocne może okazać się posiadanie polisy ubezpieczeniowej dla rowerzystów.

Ubezpieczenie rowerzysty – zakres

Zakres ubezpieczenia zależy od rodzaju ochrony. Niektórzy rowerzyści oczekują zabezpieczenia się na wypadek spowodowania wypadku, stłuczki lub uszkodzenia czyjegoś mienia. W tym przypadku wystarczy wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej.

Polisa NNW ma za zadanie chronić poszkodowanego, który uległ wypadkowi

Jednak większość osób jeżdżących często rowerami, woli mieć szerszy zakres ubezpieczenia obejmujący również na przykład zwrot kosztów leczenia lub refundację za skradziony rower. Warto tak dobrać ochronę, aby naprawdę dała poczucie bezpieczeństwa i zabezpieczenia na wypadek niekorzystnych zdarzeń.

Od czego chroni OC rowerzysty?

OC rowerzysty spełnia takie same funkcje, jak klasyczne OC dla osób prywatnych, kierowców lub pracowników firm. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni sprawcę wyrządzonej szkody przed wypłatą odszkodowania z własnej kieszeni. Koszty mogą być bardzo wysokie w przypadku spowodowania uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanego. Również uszkodzenie spowodowane na przykład zarysowaniem drogiego samochodu z całą pewnością pociągnie za sobą ogromne wydatki.

Posiadając polisę OC, można być pewnym, że firma ubezpieczeniowa pokryje wydatki związane z leczeniem ofiary wypadku lub z naprawą zarysowanego samochodu.

OC rowerzysty spełnia takie same funkcje, jak klasyczne OC dla osób prywatnych, kierowców lub pracowników firm

Jak ubezpieczyć rower?

Ubezpieczyciele dopuszczają także możliwość objęcia ochroną roweru. Dzięki temu właściciel uzyska odszkodowanie, gdy pojazd zostanie zniszczony na skutek wypadku lub zrabowany przy użyciu siły. Istnieje także możliwość ubezpieczenia roweru na wypadek kradzieży. Jednak najczęściej, aby uzyskać taką ochronę, jednoślad musi być przechowywany w dobrze zabezpieczonym pomieszczeniu lub posiadać bardzo mocne zabezpieczenia antykradzieżowe.

NNW – ubezpieczenie, które warto wykupić

Polisa NNW ma za zadanie chronić poszkodowanego, który uległ wypadkowi. Rowerzysta dzięki takiemu ubezpieczeniu może liczyć na zwrot poniesionych kosztów leczenia oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Dodatkowo zostanie mu przyznane odszkodowanie w wysokości zależnej od poniesionego uszczerbku na zdrowiu. NNW pozwala na szybszy powrót do formy i odzyskania pełnej sprawności fizycznej.